Choisissez votre bambou

Choisissez la taille de votre Bambou
Choisissez les Conditions/Caractéristiques/Utilisations que vous recherchez
phyllostachys_aurea_01

Phyllostachys aurea

phyllostachys_bambusoides_castillonis_01

Phyllostachys bambusoides ‘Castillonis’

phyllostachys_dulcis_01 (1)

Phyllostachys dulcis

chimobambusa_quadrangularis_tatejima_03

Chimonobambusa quadrangularis ‘Tatejima’

bambuparque3 (1)

Bambusa pervariabilis

pleioblastus_fortunei2

Pleioblastus fortunei

bambuparque3 (1)

Pleiobastus viridistriatus ‘Vagans’

semiarundinaria_okuboi_02

Semiarundinaria okuboi

phyllostachys_edulis_01

Phyllostachys edulis

bambuparque3 (1)

Pleiobastus hindsii

dendrocalamus_longispathus_01

Dendrocalamus longispathus

bambusa_multiplex_elegans_01(1)

Bambusa multiplex ‘Elegans’

phyllostachys_aurea_flavescens_inversa_02

Phyllostachys aurea ‘Flavescens inversa’

phyllostachys_heteroclada_01 (1)

Phyllostachys heteroclada

phyllostachys_tip_top_01

Phyllostachys Tip-Top

phyllostachys_glauca_01 (1)

Phyllostachys glauca

phyllostachys_violascens_02

Phyllostachys violascens

phyllostachys_bambusoides_tanakae_03

Phyllostachys bambusoides ‘Tanakae’

sinobambusa_tootsik_01

Sinobambusa tootsik

bambuparque3 (1)

Pleiobastus gramineus

shibataea_kumasaca_03

Shibataea kumasaca

dendrocalamus_strictus_01

Dendrocalamus strictus

phyllostachys_edulis_summer_snow_01

Phyllostachys edulis ‘Summer Snow’

phyllostachys_manii_02 (2)

Phyllostachys manii ‘Decora’

bambusa_ventricosa_kimmei_01(1)

Bambusa ventricosa ‘Kimmei’

phyllostachys_nigra_henonis_01

Phyllostachys nigra ‘Henonis’

pleioblastus_pygmaeus_01 (1)

Pleioblastus pygmaeus

bambusa_tulda_01

Bambusa tulda

sasa_tsuboiana_01(1)

Sasa tsuboiana

phyllostachys_aurea_koi_02

Phyllostachys aurea ‘Koi’

sasa_masamuneana_aureostriata_01 (1)

Sasa masamuneana ‘Aureostriata’

bambuparque3 (1)

Thamnocalamus tessellatus

semiarundinaria_yashadake_kimmei_01

Semiarundinaria yashadake ‘Kimmei’

pleioblastus_viridistriatus_02_865x588 (1)

Pleioblastus viridistriatus

phyllostachys_nidularia_01 (1)

Phyllostachys nidularia

phyllostachys_bissetii_01 (1)

Phyllostachys bissetii

bambusa_multiplex_silverstripe_01(1)

Bambusa multiplex ‘Silverstripe’

bambusa_vulgaris_wamin_01

Bambusa vulgaris ‘Wamin’

bambusa_arundinacea_01

Bambusa arundinacea

semiarundinaria_makinoi_01

Semiarundinaria makinoi

phyllostachys_flexuosa_01 (1)

Phyllostachys flexuosa

bambusa_vulgaris_striata_01

Bambusa vulgaris ‘Vittata’

phyllostachys_bambusoides_01

Phyllostachys bambusoides

phyllostachys_viridis_sulfurea_01

Phyllostachys viridis ‘Sulphurea’

sinobambusa_tootsik_albovariegata_01

Sinobambusa tootsik ‘Albovariegata’

chimonobambusa_marmorea_variegata_02_875x593(1)

Chimonobambusa marmorea ‘Variegata’

phyllostachys_viridiglaucescens_01

Phyllostachys viridiglaucescens

fargesia_jiuzhaigu_01(1)

Fargesia sp. Jiuzhaigou

sasa_masamuneana_albostriata_02

Sasa masamuneana ‘Albostriata’

chimonobambusa_marmorea_02_865x588(1)

Chimonobambusa marmorea

phyllostachys_edulis_bicolor_01

Phyllostachys edulis ‘Bicolor’

bambuparque3 (1)

Sinobambusa yixingensis

pleioblastus_distichus_03

Pleioblastus distichus

bambusa_balcooa_02_875x656

Bambusa balcooa

hibanobambusa_tranquillans_shiroshima_01_305x208(1)

Hibanobambusa tranquillans ‘Shiroshima’

pleioblastus_pumilus_02_865x588 (1)

Pleioblastus pumilus

phyllostachys_aurea_holochrysa_03

Phyllostachys aurea ‘Holochrysa’

pseudosasa_amabilis_tenuis_01

Pseudosasa amabilis ‘Tenuis’

chimonobambusa_tumidissinoda_01

Chimonobambusa tumidissinoda

phyllostachys_praecox_02

Phyllostachys praecox

phyllostachys_rubromarginata_01

Phyllostachys rubromarginata

bambusa_ventricosa_01

Bambusa ventricosa

semiarundinaria_fastuosa_01

Semiarundinaria fastuosa

bambuparque3 (1)

Phyllostachys meyeri

hibanobambusa_tranquillans_01

Hibanobambusa tranquillans

pleioblastus_shibuyanus_tsuboi_03(1)

Pleioblastus shibuyanus ‘Tsuboi’

bambusa_multiplex_alphonse_karr_03(1)

Bambusa multiplex ‘Alphonse Karr’

bambuparque3 (1)

Phyllostachys edulis ‘Heterocycla’

fargesia_robusta_02

Fargesia robusta

bambusa_multiplex_02_875x700(1)

Bambusa multiplex

phyllostachys_heteroclada_02 (1) (1)

Phyllostachys humilis

bambuparque3 (1)

Pseudosasa amabilis

bambuparque3 (1)

Phyllostachys nigra ‘Boryana’

phyllostachys_aureosulcata_aureocaulis_01

Phyllostachys aureosulcata ‘Aureocaulis’

phyllostachys_aureosulcata_spectabilis_01 (1)

Phyllostachys aureosulcata ‘Spectabilis’

dendrocalamus_asper_01

Dendrocalamus asper

pseudosasa_japonica_01

Pseudosasa japonica

bambuparque3 (1)

Pseudosasa viridula

sasa_latifolia_01(1)

Sasa latifolia

bambuparque3 (1)

Phyllostachys glauca ‘Yuozhu’

bambuparque3 (1)

Phyllostachys aurea ‘Albovariegata’

phyllostachys_viridis_01

Phyllostachys viridis

phyllostachys_nuda_01

Phyllostachys nuda

phyllostachys_parvifolia_01

Phyllostachys parvifolia

phyllostachys_bambusoides_castillonis_inv_01

Phyllostachys bambusoides ‘Castilloni Inversa’

sasa_tessellata_01(1)

Sasa tessellata

bambusa_oldhamii

Bambusa oldhamii

pleioblastus_linearis_03

Pleioblastus linearis

phyllostachys_vivax_01

Phyllostachys vivax

phyllostachys_nigra_01

Phyllostachys nigra

bambuparque3 (1)

Phyllostachys makinoi

dendrocalamus_latiflorus_01

Dendrocalamus latiflorus

bambuparque3 (1)

Sasa veitchii

bambusa_textilis_03

Bambusa textilis ‘Gracilis’

phyllostachys_arcana_luteosulcata_02

Phyllostachys arcana ‘Luteosulcata’

phyllostachys_vivax_aureocaulis_01

Phyllostachys vivax ‘Aureocaulis’

chimonobambusa_quadrangularis_02

Chimonobambusa quadrangularis

bambuparque3 (1)

Otatea aztecorum

phyllostachys_bambusoides_holocrysa_01

Phyllostachys bambusoides ‘Holochrysa’

sasa_palmata_nebulosa_01(1)

Sasa palmata ‘Nebulosa’

pleioblastus_chino_elegantissimus_02(1)

Pleioblastus chino ‘Elegantissimus’

bambusa_multiplex_golden_goddess_01(1)

Bambusa multiplex ‘Golden Goddess’

phyllostachys_vivax_huanvenzhu_01

Phyllostachys vivax ‘Huanvenzhu’

pseudosasa_japonica_tsutsumiana_01

Pseudosasa japonica ‘Tsutsumiana’